ARAUDIA

Araudi orokorra

 • 11/1992 Foru Legea, urriaren 20koa, Nafarroako Osasun Zerbitzua-Osasunbideari atxikitako langileen berariazko araubideari buruzkoa
 • 347/1993 Foru Dekretua, azaroaren 22koa, arauak ematen dituena Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzeko (154. NAOa, 1993-11-20koa).
 • 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina onesten duena.

Euskara

Euskara eta Batasuneko hizkuntzak

Lekualdatze lehiaketei buruzko berariazko araudia

 • 215/1985 Foru Dekretua, azaroaren 6koa, Nafarroako Administrazio Publikoetako lanpostuak betetzeko erregelamendua onesten duena.
 • 110/2011 Foru Agindua, irailaren 19koa, Osasuneko kontseilariak emana, aplikatu beharreko merezimendu baremoak arautzen dituena, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzeko prozeduretan, salbu osasun arloko A mailako langileen kasuan (A.1 eta A.2 estamentuak).
 • 111/2011 Foru Agindua, irailaren 19koa, Osasuneko kontseilariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan osasun arloko A mailako langileen lanpostuetan (A.1 eta A.2 estamentuak) sartu eta lanpostu horiek betetzeko prozedurak arautu, eta horietan aplikatu beharreko merezimendu baremoak ezartzen dituena.

Oposizio-lehiaketei buruzko berariazko araudia

 • 113/1985 Foru Dekretua, ekainaren 5ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoetako lanpostuak betetzeko erregelamendua onesten duena.
 • 110/2011 Foru Agindua, irailaren 19koa, Osasuneko kontseilariak emana, aplikatu beharreko merezimendu baremoak arautzen dituena, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzeko prozeduretan, salbu osasun arloko A mailako langileen kasuan (A.1 eta A.2 estamentuak).
 • 111/2011 Foru Agindua, irailaren 19koa, Osasuneko kontseilariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan osasun arloko A mailako langileen lanpostuetan (A.1 eta A.2 estamentuak) sartu eta lanpostu horiek betetzeko prozedurak arautu, eta horietan aplikatu beharreko merezimendu baremoak ezartzen dituena.

Aldi baterako kontratazioari buruzko berariazko araudia

 • 347E/2017 Foru Agindua, martxoaren 23koa, Osasuneko kontseilariak emana. Honen bidez onesten dira aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrendak kudeatzeko arauak, Osasun Departamentuari atxikitako erakunde autonomoetako zentro eta establezimenduetarako.
 • 68/2009 Foru Dekretua, irailaren 28koa, Nafarroako Administrazio Publikoetan langileak administrazio araubidean kontratatzeko arauak ezartzen dituena.

Burutzei buruzko berariazko araudia

Osasun Laguntzako burutzak

 • 68/2016 FORU AGINDUA, irailaren 14koa, Osasuneko kontseilariak emana. Honen bidez ezartzen da Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun laguntzako zerbitzuburu eta atalburuen lanpostuak bitarte baterako izendapenez betetzeko prozedura (2016ko 190. NAOa, irailaren 30ekoa)
 • 111/2011 Foru Agindua, irailaren 19koa, Osasuneko kontseilariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan osasun arloko A mailako langileen lanpostuetan (A.1 eta A.2 estamentuak) sartu eta lanpostu horiek betetzeko prozedurak arautu, eta horietan aplikatu beharreko merezimendu baremoak ezartzen dituena.

Erizaintza Unitateko Burutzak

 • 465/2001 Foru Agindua, urriaren 3koa, Osasun kontseilariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun laguntzaz kanpoko atal eta unitateetako burutzak eta erizaintza unitateetako burutzak merezimendu lehiaketa bidez betetzeko prozedurak arautu eta haietan aplikatu beharreko baremoak ezartzen dituena.

Osasun laguntzaz kanpoko burutzak

 • 465/2001 Foru Agindua, urriaren 3koa, Osasun kontseilariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun laguntzaz kanpoko atal eta unitateetako burutzak eta erizaintza unitateetako burutzak merezimendu lehiaketa bidez betetzeko prozedurak arautu eta haietan aplikatu beharreko baremoak ezartzen dituena.

Aldez aurreko barne egokitzapenari buruzko berariazko araudia

 • 129/2008 Foru Agindua, urriaren 28koa, Osasun kontseilariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan aldez aurreko barne egokitzapenaren sistema arautzeko prozedura berezia ezartzen duena.

Aldi baterako barne igoerari buruzko berariazko araudia

 • 347/1993 Foru Dekretua, azaroaren 22koa, arauak ematen dituena Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzeko (154. NAOa, 1993-11-20koa).