Categorias empleo salud

Categorias empleo salud
Categorías
État
OPE
OPE anterior
1. Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea (SNS-O)
2017-18 E-18
Enfermero/a Especialista
Facultativo Especialista de Área
2017-18 E-18-19
2017-18 E-18-19
2017-18 E-18-19
2017-18 E-18-19
2017-18 E-18-19
2017-18E-18-19
2017-18 E-18-19
2017-18 E-18-19
2017-18 E-18-19
2017-18 E-18-19
2017-18 E-18-19
2017-18 E-18-19
2017-18 E-18-19
2017-18 E-18-19
2017-18 E-18-19
2017-18 E-18-19
2017-18 E-18-19

Banner lateral - oposiciones