Categorias empleo salud

Categorias empleo salud
Categorías
Estado de Listas
OPE
1. Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea (SNS-O)
Admitidos
2022 E
Desierta
2022 E
Adjudicación
2017-18 E-18-19
Enfermero/a Especialista
Resultados
2022 E
Desierta
2022 E
Facultativo Especialista de Área
Elección de Vacantes
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Resultados
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Resultados
2022 E
Desierta
2022 E
Desierta
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Desierta
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Desierta
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Resultados
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Elección de Vacantes
2022 E
Resultados
2022 E
Adjudicación
2022 E
Resultados
2022 E
Resultados
2022 E
Resultados
2022 E
Adjudicación
2022 E
Elección de Vacantes

Banner lateral - traslados